Socialna omrežja. Oglaševanje in upravljanje - Reflektor Marketing

Socialna omrežja

Socialna omrežja

Socialna omrežja, marketinški kanal 21. stoletja

Socialna omrežja so spletne aplikacije oz. platforme, ki ljudem omogočajo povezovanje preko spleta ter deljenje svojih trenutkov z ostalimi. Trenutno na svetu uporablja socialna omrežja skoraj 2 milijardi ljudi! Najbolj razširjeno je vsekakor Facebook, ki močno prednjači pred ostalimi tudi v Sloveniji. Število slovencev na Facebooku pa se iz meseca v mesec drastično povečuje, številka bo kmalu dosegla 1 milijon.

Socialna omrežja so namenjena povezovanju, zabavi, izobraževanju, preganjanju dolgčasa. So pa prav tako zanimiva za podjetja. Zakaj? Ravno zato, ker toliko uporabnikov dnevno preživjla čas za napravami in prebira vsebine, ki so objavljene na socialnih omrežjih.

V Sloveniji je najbolj razširjen Facebook, počasi pa ga dohajajo Instagram, Twitter, Snapchat itn. Vsa socialna omrežja imajo svojo specifiko objavljanja, katerih se morajo držati tudi podjetja, če želijo biti čim bolj uspešna. Na primer na Facebooku in Instagramu sloni komunikacija predvsem na slikovnih in video vsebinah, med tem ko na Twitterju ljudje radi komunicirajo nekoliko bolj verbalno.

Prisotnost na socialnih omrežjih

Socialna omrežja igrajo v sodobni družbi velik vpliv pri promociji in ustvarjanju “imidža” podjetja. So dosti bolj sproščen in labilen komunikacijski kanal, kot kateri tradicionalni, poleg tega pa posmezniki uporabljajo na primer Facebook, Twitter, Instagram in ostala socialna omrežja za zabavo in razvedritev - to pomeni, da vso vsebino (tudi podjetja) dojemajo bolj pozitivno in z navdušenjem. Ravno zaradi tega je potrebno vložiti nekaj časa in denarja ter usmeriti komunikacijo na socialna omrežja. Pri tem igrajo ključno vlogo relevantna vsebina in poznavanje ciljne skupine podjetja.

Poleg brendiranja in utrjevanja odnosov s strankami pa lahko socialna omrežja tudi povečajo prodajo. Vložen denar ni le za boljši imidž podjetja, temveč pripomore tudi k povečanju prodaje in zadovoljstvu strank.

Glavne prednosti socialnih omrežij so:
• Pridobivanje natančnih statističnih podatkov o sledilcih in potencialnih kupcih.
• S pomočjo analitike lahko ugotavljamo, ali imamo sploh pravo predstavo o naših obiskovalcih, kakšne so njihove geografske in demografske zančilnosti, kaj so njihovi interesi ipd.
• Povečevanje vpletenosti v blagovno znamko, gradnja odnosa, pripadnosti in interakcije z ljudmi ter izboljševanje imidža podjetja.
• Možnost ciljanih oglasov na podlagi zgoraj omenjene analitike.
• Ugotovimo, kateri so vaši idelni kupci, kaj so njihove značilnosti in jih poskušamo prepričati v nakup.

Naš način dela

Ko omenjamo socialna omrežja, radi ločimo dvoje - vzdrževanje oz. vodenje strani podjetij in oglaševanje. Nekatera podjetja se odločajo za eno ali drugo, vendar je v večini primerov najbolje investirati v oboje, saj tako dosežemo optimalno učinkovitost in izkoristimo ves potencial socialnih omrežij.

Uporaba socialnih omrežij lahko ima različne cilje, na podlagi katerih zgradimo marketinški načrt in komunikacijsko strategijo. Cilje zastavimo natančno, merljivo in realno, saj so temelj za uspešno promocijo. Nekateri cilji zajemajo usmeritev k izboljšanju odnosov s strankami, povečanju zvestobe strank, pozicioniranju podjetja napram konkurenci, pridobivanju novih kontaktov, povečanju prodaje…

Z vzdrževanjem in oglaševanjem vam lahko pomagamo pri naslednjih socialnih omrežjih: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, Tumblr, Snapchat.

Želite biti opaženi
na socialnih omrežjih?

Kako nas ocenjujejo drugi: